ابعاد شهادت در رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اهمیت شهادت به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری بر کسی پوشیده نیست و این مدعا در مورد هر دو نوع رسیدگیهای کیفری داخلی و بین‌المللی صادق است. در رسیدگیهای نوع اخیر که عموماً در پی مخاصمات داخلی و نقضهای شدید حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و به همت جامعه بین‌المللی به‌عنوان تدبیری در جهت حفظ و اعاده صلح و تقویت عنصر عدالت در دوگانه صلح ‌ـ عدالت و بازدارندگی از ارتکاب چنان جنایاتی در آینده به‌کار گرفته شده‌اند، مسئله شهادت اهمیت افزونتری می‌یابد زیرا که ترس از شهادت توسط شاهدان عینی، مانع از اثبات دعوای دادستان علیه متهم و نتیجتاً عدم محکومیت متهمین و نفی استدلال بازدارندگی این محاکم می‌شود. از سوی دیگر استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی که در کنوانسیونهای مختلف حقوق بشری متبلور شده‌اند حقوقی رابرای متهمین بر می‌شمرد که مجموعاً تحت عنوان « حق بر دادرسی عادلانه» طبقه‌بندی شده‌اند و محاکمه بدون آنها مورد پذیرش نخواهد بود؛ لذا ما با دو ضرورت حفظ و رعایت حقوق متهم و حمایت از شهود مواجهیم و می‌توان گفت در صورت ایجاد تعادل میان این دو ضرورت است که رسیدگی واجد وصف « منصفانه» خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aspects of Testimony in International Criminal Proceedings

نویسنده [English]

  • Alireza Ebrahimgol
چکیده [English]

No doubt, testimony is one of the most significant evidence in proving a criminal case. This is true of both domestic and international criminal proceedings. The latter are generally used by the international community in the aftermath of internal conflicts and massive and flagrant breaches of human rights and humanitarian law as a device for maintenance and restoration of peace and strengthening element of justice in materialization of peace and preventing commission of such crimes in the future. In these proceedings testimony becomes more important since the fear of giving testimony by eye-witnesses leads to rejection of prosecutor’s case against accused. On the other hand internationally established standards, embodied in different human rights conventions, grant the accused some rights generally categorized as “right to fair trail”. Thus two necessity i.e. observing the accused rights and protecting witnesses. Creating a reasonable balance between these two necessities make a trial qualified as “fair”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Testimony
  • International Criminal Proceedings
  • Humanitarian Law
  • Eye-Witnesses
  • Fair Trail