شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم

نویسنده

دانشجوی دورة دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

چکیده

تروریسم پدیده جدیدی نیست. تاریخ مشحون از اقدامات تروریستی است که حیات بی‌گناهان بی‌شماری را سلب یا تهدید نموده. با اوج‌گیری موارد فوق، اقدامات جامعه بین‌المللی نیز برای مقابله با آن گسترش یافت. تصویب بیش از 12 کنوانسیون جهانی و 7 کنوانسیون منطقه‌ای از این دست می‌باشد. با صدور قطعنامه 1373 از سوی شورای امنیت، بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، اقدامات فوق به اوج خود رسید و شورا تدابیر گسترده‌ای برای دولتها به‌منظور مبارزه مؤثر با تروریسم اتخاذ نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security Council and Measures for States to Combat against Terrorism

نویسنده [English]

  • Shahram Zarneshan
چکیده [English]

Terrorism is not a new phenomenon. History is full of terrorist acts which have taken or threaten many innocent people lives. Increasing terrorist acts led the international community to expand its arrangements against them. Consequently, approval of 12 world conventions and 7 regional ones is in parallel with the arrangements. Through the UN Security Council's Resolution No. 1373 after 9/11 terrorist act in 2001 in United States, these arrangements reached their climax and the Council made a broad range of measures for states in order to combat effectively against terrorism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Security Council
  • international community
  • United Nations
  • International Measures (obligations). Resolution No. 1373