«تأثیر حقوق اتحادیه اروپا در تکامل مفهوم رفع تبعیض بین کارگر زن و مرد بر حقوق کار بریتانیا»


عنوان مقاله [English]

"The effects of European union rights on the evolution of the concept of Elimination of discrimination between male and female workers on the UK labor rights."

نویسنده [English]

  • Mahmoud Baratinia