بررسی تاریخی و تحلیلی اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

چکیده

در کنار شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری از مهم‌ترین حافظان صلح، امنیت و همکاری بین دولت‌هاست. رجوع به دیوان، یکی از بهترین روش‌های حل‌و‌فصل اختلافات بوده و احکام آن برای دولت‌ها الزام‌آور است. ماده 94 منشور ملل متحد، به شورای امنیت اختیار داده است تا در ‌صورت عدم اجرای حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، اقدامات لازم را انجام دهد اما شورای امنیت در تاریخ فعالیت خود، حتی در مواردی که عدم اجرا روشن و واضح بود، هرگز از اختیارات ماده 94 استفاده نکرد. علی‌رغم فقدان نسبی سازوکار اجرای احکام، تبعیت از احکام دیوان، رضایت‌بخش بوده و این تصمیمات در غالب موارد اجرا شده‌ است. این پژوهش در صدد است میزان اجرای احکام، عوامل مؤثر بر آن و نقش شورای امنیت به‌عنوان ضامن اجرای تصمیمات دیوان را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical and Analytical Examination of Enforcement of ICJ Judgments

نویسنده [English]

 • Ali Izadi
چکیده [English]

Together with the Security Council and the General Assembly, the International Court of Justice is one of the most important guarantors of peace, security and cooperation among states. The ICJ is a prominent mode of international dispute settlement and its judgments are binding upon states. Article 94(2) of the Charter of United Nations invests the Security Council with the power to give effect to a judgment of the ICJ, yet in its entire history, the Security Council has never employed its Article 94 powers even on occasions of clear non-compliance. Despite the relative lack of mechanism for the enforcement of judgments of the court, judgments have generally been complied with in practice. This study examines the degree of state compliance and the factors influencing it along with the role of the Security Council as the guarantor of the implementation of the decisions of the Court.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Court of Justice
 • Enforcement of judgments
 • Article 94 of the United Nations Charter
 • Security Council
 • international community
 • الف) فارسی

  ـ کتاب

  • شریعت باقری، جواد؛ حقوق کیفری بین‌المللی، چاپ دهم، جنگل، 1388.
  • میرعباسی، سیدباقر و سید‌حسین سادات‌میدانی؛ دادرسی‌های بین‌المللی (مسائل روز، چکیده آرا و اسناد)، جلد دوم، چاپ دوم، جنگل، 1389.

  میرعباسی، سیدباقر و سید‌حسین سادات‌‌میدانی؛ دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، چاپ سوم، جنگل، 1389.

  ـ مقاله

  • هایت، کیث؛ «بین پتک و سندان»، ترجمه: ابوسعید رهبری، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 16 و 17، زمستان 1371.
  • هاشمی، حمید؛ «اجرای تعهدات بین‌المللی در نظام قضایی ایران: محدودیت‌ها و ظرفیت‌ها»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 15، 1388.
  • خمامی‌زاده، فرهاد؛ «تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی»، حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره 16، 1382.
  • خالقی، علی؛ «بلژیک و پایان ده سال رؤیای صلاحیت جهانی در جرائم بین‌المللی»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 6، 1383.
  • مرادینوده، سیرالله؛ «اجرای تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجله حقوق خصوصی، بهار و تابستان 1382.
  • نجفی ‌اسفاد، مرتضی و مهدی هادی؛ «ضمانت اجرایی آرای دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجله نامه مفید، شماره 52، 1384.

  ب) انگلیسی

  Books

  • Al-Qahtani, Mutlaq Majed, Enforcement of International JudicialDecisions of the International Court of Justice in Public International Law, PhD Thesis. 2003. Louis Henkin, International Law: Politics and Values, 1995.
  • Mackenzie, Ruth, Romano, Ceasare and Shany, Yuval, The Manual on International Courts and Tribunals, Oxford University Press, Oxford, 2010.
  • Simma, Bronou, The Charter of United Nations: A Commentary, 2000.
  • Sameh, Mohamed, The Role of the International Court of Justice as the Principal Judicial Organ of the United Nations, Kluwer Law International, 2003.
  • Shany, Yuval, Regulating Jurisdictional between National and International Courts, Oxford, 2007.
  • Vande Lanotte, Johan & Sarkin-Hughes Jeremy & Haeck, Yves The Principle of Equality: A South African and a Belgian Perspective”, Amazon, 2001.

  Articles

  • Ajibola, B., “Compliance with Judgments of the International Court of Justice”,in Bulterman, M. K., and Kuijer, M., (eds), Compliance with Judgments of International Courts, Martinus Nijhoff Publishers, 1996.
  • Benvenisti, Eyal, “Judicial Misgivings Regarding the Application of International Law: An Analysis of Attitudes of National Courts”, 4 European Journal of International Law, 1993. --- Benvenisti, Eyal and W. Downs, George, “National Courts, Domestic Democracy, and the Evolution of International Law”, European Journal of International Law, 2009.
  • Borchard, Edwin, “Relation between International Law and Municipal Law”, 27 Virginia Law Review, 1940.
  • Brown, Colton, “Enforcement of ICJ Decisions in United States Courts”, 11 Maryland Journal of International Law, 1987.
  • Ginsburg, T. and McAdams, R. “Adjudicating in Anarchy:, An Expressive Theory of International Dispute Resolution”, 45 William & Mary Law Review, 2004.
  • Guillaume, Gilbert, “Enforcement of Decisions of International Court of Justice”, in Perspectives on International Law, edited by Nandasiri Jasentuliyana, Martinus Nijhoff, 1995.
  • Gross, Leo, “Compulsory Jurisdiction under the Optional Clause: History and Practice”, in The International Court of Justice at A Crossroads Lori Damrosched, 1987.
  • Greenwood, Christopher, “The Role of the ICJ in the Global Community”, Lecture at University of California, 2011.
  • Jonatan, Charny, “Disputes Implicating the International Credibility of the Court: Problems of Non-Appearance, Non-Participation, and Non- Performance”, in The International Court of Justice at a Crossroads Lori Damrosched, 1987.
  • Kelsen, Hans, “Organization and Procedure of the Security Council”, Harvard Law Review, 1946.
  • Llamzon, Aloysius P., “Jurisdiction and Compliance in Recent Decisions of the International Court of Justice”, European Journal of International Law, 2008.
  • Marks, Taryn, “The Problems of Self-execution: Medellin v. Texas”, Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy Sidebar, 2009.
  • Nesi, Giuseppe, “The Quest for a ‘Full’ Execution of the ICJ Judgment in Germany v. Italy”,11Journal of International Criminal Justice, 2013.
  • O’Connell, Mary Ellen, “The Prospects for Enforcing Monetary Judgments of the International Court of Justice: A Study of Nicaragua’s Judgment against the United States”, Virginia, Journal of International Law, 1990.
  • Oda, Shigeru, “The Compulsory Jurisdiction of International Court of Justice: A Myth?”, 49 International and Comparative Law Quarterly, 2000.
  • Oppong, R. F., “Re-Imagining International Law: An Examination of Recent Trends in the Reception of International Law into National Legal Systems on Africa”, 30(2) International Law Journal, 2006.
  • Paulson, Colter, “Compliance with Final Judgments of the International Judgments of the International Court of Justice Since 1987”, 98 American Journal of International Law, 2004.
  • Reisman, Michael, “The Enforcement of International Judgments”, 63 Amercian Journal of International Law, 1969.
  • Rylatt, Jake W., “Provisional Measures and the Authority of the International Court of Justice: Sovereignty vs. Efficiency”, Leeds Journal of Law & Criminology, 2013.
  • Shany, Yuval,“No Longer a Weak Department of Power? Reflections on the Emergence of a New International Judiciary”, 20 The European Journal of International Law, 2009.
  • Schachter, Oscar, “United Nations Law”, 88 American Journal of International Law, 1994.
  • Tanzi, Attila, “Problems of Enforcement of Decisions of the ICJ and the Law of United Nations”, 6 European Journal of International Law, 1995.

  Cases and Instruments

  • Armed Activities on the Territory of the Congo (Congo v. Uganda), Provisional Measures, (Declaration of Oda ), ICJ Reports 2001.
  • Arrest Warrant Case (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), ICJ Reports, 2002.
  • Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. US), ICJ Reports, 2004.
  • Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening), ICJ Reports, 2012.
  • LaGrand(Germany v. United States), ICJ Reports 2001.
  • Medellin v. Texas, 128 S. Ct. 1346 (2008) (No. 06-984)
  • Provisional Measures Order, Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. US), 2004.
  • Sanches-Llamas v. Oregon, 548 U.S., 2006.
  • Repertory of Practice of United Nations Organs Supplement No. 8, volume VI.
  • UN DOC. A/RES/3232
  • UN DOC. NO. A/47/277
  • UN DOC NO. SG/SM/10414
  • UN DOC. S/18428
  • UN DOC A/41/PV.53
  • UN DOC S/25616