تحلیل ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در حمایت از دارایی های فکری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

همواره یکی از مهم‌ترین مسائلی که دغدغة سرمایه­گذاران خارجی به هنگام سرمایه‌گذاری در کشور خارجی است، موضوع حمایت از حقوق مالکیت فکری است. حمایت از حقوق مالکیت فکری از طریق ظرفیت­ های بالقوة نظام حقوق سرمایه­ گذاری خارجی، موضوع جدیدی است که در دهه­ های اخیر، سیاست‌گذاران کشورهای صنعتی در عمل مطرح و سپس محققین آن را مورد بررسی آکادمیک قرار دادند. منابع حقوق سرمایه ­گذاری عموماً مقرراتی در خصوص حقوق مالکیت فکری دربر ندارند و صرفاً با پذیرش حقوق مالکیت فکری به‌عنوان یکی از اشکال سرمایه، از آن حمایت می­کنند. این نقطة تلاقی، دولت میزبان را مکلف به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری در خصوص سرمایه ­های فکری سرمایه‌گذاران خارجی می­کند. در عین حال، با توجه به جنس دارایی­ های فکری، چالش‌های حقوقی فراوانی در خصوص نحوة تعمیم استانداردهای رفتاری به حقوق مالکیت فکری مطرح می­ شود. علاوه ­بر این، در خصوص نحوة رفتار با سرمایه­ گذار خارجی و اصول و مقررات حاکم بر این بحث، بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال­ توسعه، وحدت­ نظر وجود ندارد. به همین جهت، تلاش‌ها برای تنظیم مجموعه مقرراتی در باب سرمایه­ گذاری بین‌المللی و اصول رفتاری مناسب با سرمایه­ گذاران خارجی به نتیجه نرسیده است. فقدان چهارچوب قانونی صریح در این حوزه کاملاً مشهود است. این مقاله ضمن بررسی موانع حقوقی در این خصوص، ظرفیت استانداردهای رفتاری حقوق بین‌الملل سرمایه­ گذاری را در حمایت از حقوق مالکیت فکری نقد و بررسی می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Potential of Treatment Standards of International Investment Law in Protecting Intellectual Property

نویسنده [English]

  • Morteza Asadlou
iau, Tabriz Branch
چکیده [English]

One of the most important issues that concerns foreign investors when investing in a foreign country is the protection of Intellectual Property Rights. Protecting Intellectual Property Rights through the potential capacities of the foreign Investment Law system is a new issue that industrialized countries' policy-makers have proposed in practice in recent decades, and subsequently the researchers have studied it academically. Investment Law sources do not generally contain detailed regulations about Intellectual Property Rights and support them merely by accepting Intellectual Property Rights as one of the forms of assets. This matter binds the host country to comply with all Treatment Standards concerning intellectual assets of foreign investors. At the same time, due to the type of Intellectual Property, many legal challenges are raised about the way of generalizing Treatment Standards to Intellectual Property Rights. More over, there is no consensus between developed and developing countries about the way of treating foreign investors and the principles and regulations governing this issue. Accordingly, the efforts to adjust a set of regulations on International Investment and the principles of appropriate treatment with foreign investors have not been successful. The lack of a clear legal framework in this era is quite evident. This article criticizes the potential of International Investment Law standards in protecting Intellectual Property Rights, examining the legal obstacles in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property Rights
  • Standards of Treatment
  • Fair and Equitable treatment
  • Full Protection and Security
  • Non-Discrimination
  • Umbrella Clause