صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین‌المللی، مرجع قضایی بین‌المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه‌ها مانند قواعد دیگر بین‌الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می‌شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین‌رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظام‌های حقوقی تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Judicial Jurisdiction in Private International Law

نویسنده [English]

 • Reza Maghsoudi
چکیده [English]

There is no international judicial tribunal to deal with disputes derived from international private relationships. These claims are subject to the jurisdiction of domestic courts or agreed parties’ arbitrator. Forum conflict rules, similar to other rules of private international law, are considered as within countries’ domestic law and are mostly derived from the customary civil procedures in domestic law. Therefore, there is over-diversity for litigation of certain cases in civil procedural rules of several countries. Despite wide differences about grounds and barriers of jurisdiction, competence based on defendant domicile and consensual submission have been recognized in most legal systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Jurisdiction
 • Forums Conflict
 • Predictability
 • Domicile
 • Minimum Contact
 • الف) فارسی

  • ابراهیمی، سیدنصرالله؛ صلاحیت دادگاه­ها و تعیین آن در حقوق بین­الملل خصوصی ایران، شرکت سهامی انتشار،1391.
  • ارفع­نیا، بهشید؛ حقوق بین­الملل خصوصی، جلد دوم، انتشارات بهتاب، چاپ چهارم،1383.
  • پوراستاد، مجید؛ اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی، شهر دانش،1387.
  • خدابخشی، عبدالله؛ مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه‌قضایی، جلد اول، شرکت سهامی انتشار،1390.
  • شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد اول، میزان،1380.
  • غمامی، مجید و حسن محسنی؛ آیین دادرسی مدنی فراملی، شرکت سهامی انتشار،1390.

   

  ب) انگلیسی

  -Books

  • Gottschalk, Eckart, Conflict of Laws in a Globalized World, Cambridge University Press, 2007.
  • C. Hartley, Trevor, International Commercial Litigation, Cambridge University Press, 2009.
  • Jerker, Dan, Private International Law and Internet, Kluwer International Law, 1st  Ed., 2007.
  • Kunda, Ivan, Practical Handbook on European Private International Law, Project financed by the European Union, under the Civil Justice Program, Available at:ec.europa.eu/.../practical_handbook_eu_international_ law_en.pdf, 2011.

   

  -Articles

  • D. Freer, Richard, “American and European Approaches to Personal Jurisdiction Based upon Internet Activity”, Emory University School of Law, Public Law & Legal Theory Research Paper Series, Research Paper No. 07-15, http://ssrn.com/abstract= 1004887, 2013.
  • Catherine Kessedjian, “Synthesis of the Work of the Special Commission of March 1998 on International Jurisdiction”, Available at www.hcch.net, Last Visited 1/5/2014.
  • Grossi, Simon, “Rethinking the Harmonization of Jurisdictional Rules”, Tulane Law Review, vol. 86, 2012.
  • Goto, Barbara Surtees, “International Shoe Gets the Boot: Burnham v. Superior Court Resurrects the Physical Power Theory”, Loyola of Los Angeles Law Review, 1991.
  • H. Hoffheiner, Michael, “General Personal Jurisdiction”, Kansas Law Review, vol. 60, 2012.
  • Irina V. Getman-Pavlova, “The Concept of ‘Comity’ in Ulrich Huber Conflict Doctrine”, National Research University Higher School of Economics (Moscow), 2013, Electronic copy available at: http://ssrn.com/ abstract=2240233.
  • Magnus Ulrich, Mankowski Peter, “European Commentaries on Private International Law”, Brussels I Regulation, Sellier. European Law Publishers, 2007.
  • Michaels, Ralf, “Some Fundamental Jurisdictional Conceptions as Applied in Judgment Conventions”, Duke Law School, 2006.
  • Mills, Alex, The Confluence of Public and Private International Law, Cambridge University Press, 2009.
  • L. Parrish, Austen, “Sovereignty, Not Due Process: Personal Jurisdiction over Nonresident Alien Defendant”, Wake Forest Law Review, vol. 41, 2006.

   

  - Case

  • UEJF et Licra c. Yahoo! Inc. et Yahoo France 22 mai 2000 (Tribunal de Grande Instance Paris), available at: http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ cti/ tgiparis20000522.htm; English translation available at: http://www.juriscom.net/ txt/jurisfr/cti/yauctions20000522.htm.