تحریم خبرنگاران از منظر حقوق بین الملل ( مطالعه موردی تحریم علی رضوانی خبرنگار رسانه ملی)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در اقدامی بی سابقه برخی خبرنگاران ایرانی از جمله علی رضوانی مشمول تحریم‌ دولت های غربی شده اند. پیش از این اشخاص مرتبط به فعالیت های نظامی، هسته ای و مقامات عالی رتبه با عناوینی نظیر «تحریم هوشمند» هدف قرار گرفته اند ، اما تصمیم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت کانادا مبنی بر تحریم خبرنگاران ایرانی بحث جدیدی را در حقوق بین الملل بشر باز کرده است.
در این پژوهش مبانی حمایت های بین المللی از خبرنگاران اعم از مستقل یا وابسته به دولت، در چارچوب حقوق بشر ارزیابی می شود؛ سپس مبانی اعمال تحریم علیه علی رضوانی و مشروعیت آن با توجه به عملکرد او مورد مطالعه قرار می گیرد. به نظر اقدامات این خبرنگار در قالب« نقض فاحش و گسترده» حقوق بشر قابل دسته بندی نیست و از طرفی اقتضائات منع اقدامات متقابل و تلافی جویی در حقوق بشر و آموزه های نظریه منع برچسب زنی و بدنام سازی، مشروعیت تحریم های اعمال شده را مخدوش می سازد. نتیجه پژوهش نشان می دهد، این تحریم ها نه تنها با حقوق اولیه بشری افراد در تضاد است بلکه با وظیفه ذاتی خبرنگاری که در قلمرو آزادی گردش اطلاعات قرار دارد نیز ناهماهنگ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Journalists Sanctions in international law: sanctions on Ali Rezvani IRIB journalist

نویسنده [English]

  • zeinab asqari
Assistant professor, Azad University
چکیده [English]

In a new step some Iranian journalists, including Ali Rizvani, have been sanctioned by the West. Before this, Individuals related to military and, nuclear activities and senior officials have been targeted as smart sanctions,, but the recent decision of the US Treasury Department, the EU and Canada to sanction Iranian journalists has opened a new debate in international human rights.
In this research, the basics of international protection for journalists, whether independent or governmental are evaluated in the framework of human rights; then the basics of sanctions against Ali Rizvani and its legitimacy are studied according to his measures. It seems that this journalist's actions cannot be categorized as "gross and systematic violation" of human rights. On the other hand, the prohibition of countermeasures against human rights and the teachings of the theory of labeling challenge the legitimacy of the imposed sanctions. The results of the research show that these sanctions are not only in conflict with the fundamental human rights of individuals, but also inconsistent with the the main task of a journalist that is in the realm of freedom of information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journalists sanction
  • Freedom of expression
  • Countermeasures in human rights
  • Interrogator Journalists
  • Gross violations of human rights

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 16 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 31 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 04 شهریور 1402