کلیدواژه‌ها = منابع ژنتیکی
نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1396، صفحه 61-86

10.22066/cilamag.2017.25165

سید فضل‌اله موسوی؛ معصومه سادات میرمحمدی


حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی در نظام جهانی مالکیت فکری

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، آذر 1392، صفحه 233-262

10.22066/cilamag.2013.16005

احمد مؤمنی‌راد؛ علی شهاب‌الدین؛ ناصر عزیزی