کلیدواژه‌ها = دیوان بین المللی دادگستری
بانک مرکزی: شرکت تجاری مستقل یا رکن حاکمیتی (با تاکید بر رای 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.2021470.2500

علیرضا مشهدی زاده؛ امیرحسین قدرت نماشبسترى


مسؤولیت بین المللی دولت آمریکا ناشی از نقض معاهده مودت در چارچوب رای 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.2022816.2515

زهره شفیعی؛ سید قاسم زمانی


اعطای تابعیت بریتانیا به شهروندان هنگ‌کنگ از دیدگاه حقوق بین الملل

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 203-227

10.22066/cilamag.2021.245094

سیامک کریمی؛ رضا اسمخانی