کلیدواژه‌ها = ماده 3 مشترک
تعهد و التزام متخاصمین به قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمه داخلی سوریه

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، خرداد 1394، صفحه 159-204

10.22066/cilamag.2015.15751

علی توکلی طبسی؛ فرنگیس منصوری