کلیدواژه‌ها = بی‌کیفری
تداوم عدالت تبعیض‌آمیز و مناسبات حقوقی دیوان کیفری بین‌المللی و شورای امنیت

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، مهر 1397، صفحه 249-276

10.22066/cilamag.2018.31891

عبدالحسین برزگرزاده؛ عاطفه امینی نیا


اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، خرداد 1388، صفحه 41-69

10.22066/cilamag.2009.17369

مهناز اخوان خرازیان