نقد عملکرد ایالات متحده آمریکا در نقض مصونیت قضایی دولت ها در آیینه حقوق بین الملل و رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مفید قم

2 نویسنده مسئول، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد و مدرس دانشگاه

چکیده

ایالات متحده آمریکا مدت‌هاست که به‌گونه‌ای منحصربه‌فرد، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی برخی دولت‌ها می‌کند که در حقوق بین‌الملل، قدری نامتعارف می‌نمایند. این مقاله، با بیان مختصر نحوه عملکرد ایالات متحده، وارد مباحث حقوق مصونیت شده و نگاه حقوق بین‌ الملل را به این قاعده دیرین عرفی بررسی می‌کند. آن‌گاه رفتار آمریکا را در چارچوب این قواعد بین‌المللی می‌سنجد و در‌نهایت با تدقیق در نکات مذکور در رأی 2012 دیوان بین‌ المللی دادگستری به ارزیابی عملکرد ایالات متحده در پرتو رهنمون‌های آن رأی می‌پردازد. ضمن تطبیق عملکرد ایالات متحده با حقوق بین‌الملل و همچنین رأی 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری معلوم می‌شود که همان گونه که حقوق‌دانان متعدد بیان داشته‌اند، در اکثر موارد نمی‌توان رفتار ایالات متحده را با حقوق بین‌الملل، همسو دانست و همچنین با محک‌زدن آن در ترازوی رأی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز تعارضات آشکار آن با آموزه‌های دیوان مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of the United States’ Practice in Violating Jurisdictional Immunities of States in Light of International Law and the ICJ Judgment of 2012

نویسندگان [English]

  • Mohammad Majandeh 1
  • Seyyed Ali Hosseiniazad 2
  • Elnaz Rahimkhoei 3
چکیده [English]

The United States of America has long violated or reduced the immunity of certain states in a unique manner, an action that is rather unusual in International Law. In this paper, the practice of the US is briefly described and the long-standing customary rule of Immunity will be discussed from the International Law perspective. Then, the US conduct in the context of International legal rules will be assessed. Eventually, with a glance at the ICJ judgment of 2012, the performance of the US will be evaluated in light of the guidelines referred to in that judgment. By comparing the practice of the US with the rules and principles of International Law as well as the ICJ Judgment of 2012, it is observed that this practice, in most cases, is not consistent with International Law and the findings of the ICJ Judgment of 2012.

کلیدواژه‌ها [English]

  • state immunity
  • Foreign State Immunities Act
  • ICJ judgment of 2012
  • Exceptions to the principle of immunity