بررسی مقررات کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی برای نظارت و کنترل دستکاری بازار در قراردادهای آتی انرژی (مطالعه موردی ایالات‌متحده)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق

چکیده

ابزارهای مشتقه، قراردادهای مالی است که ارزش آن مشتق از ارزش قیمت دارایی پایه آن است. قراردادهای آتی‌ یکی از انواع ابزارهای مشتقه است که تنها در بورس و به‌صورت استاندارد معامله می‌شود و به‌شدت تحت کنترل و نظارت است. در حال حاضر تنظیم مقررات و کنترل بازار قراردادهای آتی در ایالات متحده توسط کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی (CFTC) صورت می‌گیرد. هدف اصلی از تأسیس این کمیسیون، جلوگیری از دستکاری قیمت در مقیاس وسیع بوده است. دستکاری به معنای ایجاد یک قیمت ساختگی به‌وسیله نیروهایی غیر از نیروهای مشروع عرضه و تقاضاست. اگرچه دستکاری قیمت در همه بازارهای کالایی رخ می‌دهد، تأثیر آن در بازارهای انرژی بسیار ویژه و شگرف است. بررسی پرونده‌ها و رویه‌های قضایی کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی نشان می‌دهد که این دستکاری در سه شکل عمده قبضه‌کردن بازار، مضیقه بازاری و تعیین قیمت تسویه صورت می‌گیرد که کمیسیون مزبور در قالب پرونده‌های پیچیده، به مبارزه با دستکاری قیمت مشغول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Regulations of Commodity Futures Trading Commission (CFTC) to Control Market Manipulation in Energy Futures Contract (Case Study: The US)

نویسندگان [English]

  • Masoud Amani 1
  • Rouhollah Kohan Hoshnejad 2
چکیده [English]

A “derivative” is a financial instrument whose value is derived from the value of its underlying asset. “Futures” is a derivative which is exclusively traded in exchanges as a standard contract and it is heavily under regulation. Today, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is responsible for Futures regulation in the US. CFTC was established to prevent the large scale price manipulation. Manipulation means creating an artificial price through forces other than legitimate supply and demand forces. While price manipulation will materialize in all commodity markets, it has a momentus effect on energy market. Legal cases and judicial procedure of CFTC show that manipulation generally takes place in three forms: market corner, market squeeze and determination of settlement price. CFTC fights against these kinds of manipulation through complicated cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Derivatives
  • futures
  • the U.S
  • Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
  • Price Manipulation
  • Energy Markets