اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی و هماهنگ‌سازی حقوق بیع بین‌المللی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه رُم I (La Sapienza) و مشاور اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی (UNIDROIT) درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی

2 پژوهشگر حقوق خصوصی

چکیده

این مقاله به اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی و هماهنگ‌سازی مقررات بیع بین‌المللی کالا می‌پردازد. بخش اول، موضوع تدوین یک متن واحد ناظر بر قراردادهای بیع بین‌المللی را به‌ همراه پیامدهای آن، به‌ خاطر وجود اختلاف میان سیستم‌های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف، در زمان تدوین کنوانسیون وین (1980) راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی بررسی می‌کند. نویسنده همچنین به رویکردی بدیع که در زمان نگارش آن اصول رایج بود توجه داشته، رویکردی که هدف از آن تدوین متنی است که بر تمام قراردادها قابل اعمال باشد و اثر آشکارش، بیش از این‌که تلاشی برای کارامد ساختن حقوق داخلی کشورهای مختلف باشد، از وجود حقوق بین‌المللی متحدالشکلی برای قراردادها حکایت دارد. بخش دوم، ضمن تمایز قائل شدن میان قراردادهای بین‌المللی مشمول کنوانسیون وین و دیگر قراردادها، به ماهیت تکمیلی کنوانسیون بیع بین‌المللی و اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی می‌پردازد.

عنوان مقاله [English]

The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Harmonization of International Sales Law

نویسندگان [English]

  • Michael Joachim Bonell 1
  • Mostafa Elsan 2
1
2
Bonell, Michael Joachim. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the Harmonization of International Sales Law, Revue Juridique Themis, vol. 36, 2002. pp. 335-354.