کلیدواژه‌ها = صلاحیت قضایی
تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر:صلاحیت دولت‌های ساحلی در آب‌های سرزمینی

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1400، صفحه 215-241

10.22066/cilamag.2021.117596.1829

مهدی کیخسروی؛ سید یاسر ضیایی


سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، آذر 1389، صفحه 13-38

10.22066/cilamag.2011.17216

عباسعلی کدخدایی؛ علی داعی