کلیدواژه‌ها = انصاف
بررسی تحلیلی‌ـ تطبیقی شرایط اعمال انصاف در داوری‌های تجاری بین‌المللی

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1398، صفحه 319-356

10.22066/cilamag.2019.35087

فیض الله جعفری؛ فاطمه حمیدیان