کلیدواژه‌ها = صلاحیت
منزلت دکترین پاکدستی در قضیه "بعضی دارایی های ایرانی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.2021478.2502

احسان شهسواری


انتساب مسئولیت به دولت ها در رویه داوری ایکسید

دوره 40، شماره 70 (تابستان)، مرداد 1402

10.22066/cilamag.2023.704065

علیرضا مشهدی زاده؛ امیرحسین قدرت نماشبسترى


امکان تعقیب به‌کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بین‌المللی کیفری

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1398، صفحه 69-104

10.22066/cilamag.2019.35078

محمد حبیبی مجنده؛ محمد آقایان حسینی


قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، مهر 1397، صفحه 205-224

10.22066/cilamag.2018.31881

شهرام زرنشان؛ سیدحسین میرجعفری


راه‌حل‌های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین‌الملل

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، مهر 1396، صفحه 249-287

10.22066/cilamag.2017.27972

فضل الله فروغی؛ بهزاد جودکی


صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1396، صفحه 213-234

10.22066/cilamag.2017.25171

رضا مقصودی


مسئولیت‌پذیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حقوق بشر

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، خرداد 1394، صفحه 91-120

10.22066/cilamag.2015.15749

سید‌قاسم زمانی؛ پیمان بلوری