نویسنده = فرهاد پیری
تعداد مقالات: 2
1. امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل‌شده

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-34

حمیدرضا نیکبخت؛ فرهاد پیری


2. اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به‌عنوان قانون حاکم بر دعوا

دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-58

حمید‌رضا نیکبخت؛ فرهاد پیری