دوره و شماره: دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1374 
4. ابراهیم و آنتیگون و تعارض میان ضرورتها

صفحه 145-206

آنتونیو کاسسه؛ مرتضی کلانتریان


6. درآمدی بر پیش‌نویس قانون بین‌الملل جزا

صفحه 259-304

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ منوچهر خزانی


10. دیوان بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق

صفحه 381-414

کریستوفر گرین‌وود؛ مهرداد سیدی