دوره و شماره: دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-432 
2. اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام

صفحه 47-62

محمد بروین؛ مترجم: دکتر سید فضل الله موسوی


6. شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

صفحه 169-191

مارگاریتا تی.بی. کول؛ ترجمة مصطفی ‌ السان؛ علی رضایی