دوره و شماره: دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1372 
2. صبرا و شتیلا

صفحه 97-116

آنتونیو کاسسه؛ مرتضی کلانتریان


6. شرط داوری به‌وسیله ارجاع

صفحه 277-298

برونو اوپتی؛ اسماعیل بنی‌صدر


7. بشریت و حقوق بین‌الملل

صفحه 299-314

اوژن پپن؛ ابراهیم بیگ‌زاده