نویسنده = حمید‌رضا نیکبخت
تعداد مقالات: 2
1. اعمال اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی توسط دیوان داوری به‌عنوان قانون حاکم بر دعوا

دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-58

10.22066/cilamag.2012.16560

حمید‌رضا نیکبخت؛ فرهاد پیری


2. اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 13-54

10.22066/cilamag.2011.17162

حمید‌رضا نیکبخت؛ علی‌اصغر عیوض‌پور