نویسنده = علی داعی
تعداد مقالات: 2
1. سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-38

عباسعلی کدخدایی؛ علی داعی


2. مسئولیت بین‌المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 91-122

علی داعی