نویسنده = ترجمه: ماشاءالله بناء نیاسری
تقلب در اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامه تضمینی و ضمانتنامه مستقل بانکی

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، دی 1389، صفحه 291-298

10.22066/cilamag.2010.17391

ژان استوفله؛ ترجمه: ماشاءالله بناء نیاسری


تعهدات خریدار در بیع بین‌المللی: مطالعه‌ای تحلیلی در رویه قضایی‌کنوانسیون بیع بین‌المللی‌کالا

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، دی 1387، صفحه 199-231

10.22066/cilamag.2008.17530

لاری اِی. دیمتئو و دیگران؛ ترجمه: ماشاءالله بناء نیاسری


ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشاء اعتبارات اسنادی و منابع آن

دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، آذر 1385، صفحه 305-345

10.22066/cilamag.2006.18011

ژائو ژیانگ؛ روس پی. بوکلی؛ ترجمه: ماشاءالله بناء نیاسری