نویسنده = فرهاد خمامی‌زاده
تعداد مقالات: 4
2. تعارض قوانین در فدراسیون روسیه

دوره 19، شماره های 26-27، پاییز و زمستان 1380، صفحه 349-363

10.22066/cilamag.2002.18076

فرهاد خمامی‌زاده


4. تنوع قواعد حل تعارض

دوره 15، شماره 21، پاییز و زمستان 1376، صفحه 5-42

10.22066/cilamag.1998.18175

فرهاد خمامی‌زاده