نویسنده = مترجم: محمد جواد میرفخرایی
تعداد مقالات: 1
1. حمله به مرکز تجارت جهانی و فروپاشی برخی از بنیادهای اساسی حقوق بین‌الملل

دوره 19، شماره های 26-27، پاییز و زمستان 1380، صفحه 131-146

10.22066/cilamag.2002.18074

آنتونیو کاسسه؛ مترجم: محمد جواد میرفخرایی