نویسنده = ناصرعلی منصوریان
تعداد مقالات: 4
1. یادی از آرشاگا حقوقدان و سیاستمدار بزرگ جهان سوم

دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1374، صفحه 305-320

10.22066/cilamag.1995.18299

ناصرعلی منصوریان


2. انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین‌المللی

دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، پاییز و زمستان 1370، صفحه 89-150

10.22066/cilamag.1991.18336

ناصرعلی منصوریان


3. اندیشه‌هایی درخصوص عهدنامه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بین دولتها و اتباع دول دیگر

دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1369، صفحه 27-85

10.22066/cilamag.1990.18350

بلا کا. ژی. ویتانی؛ ناصرعلی منصوریان


4. یاد استاد

دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1368، صفحه 93-120

ناصرعلی منصوریان؛ میشل ویرالی