نویسنده = توکل حبیب زاده
تعداد مقالات: 1
1. نقش شرط فراگیر در حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان در پرتو رویه داوری ایکسید

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 85-118

توکل حبیب زاده؛ عفیفه غلامی