نویسنده = سوده شاملو
تعداد مقالات: 1
1. رسیدگی غیابی در رویه‌قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 413-442

10.22066/cilamag.2019.84783.1494

سوده شاملو