کلیدواژه‌ها = مُدل اداره‌گرا
تعداد مقالات: 1
1. نظریه‌های متابعت دولت‌ها از حقوق بین‌الملل از منظر اقناع

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-34

محمد رضا ضیائی بیگدلی؛ حسن باقرزاده