کلیدواژه‌ها = صلاحیت فراسرزمینی
تعداد مقالات: 2
1. دستاوردهای حقوق بین الملل عمومی در زمینه تعارض دادگاه ها

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-76

10.22066/cilamag.2014.15798

رضا مقصودی


2. صلاحیت فرا سرزمینی در حقوق بین‌الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت

دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-30

10.22066/cilamag.2012.16352

محسن محبی؛ یاسر ضیایی