کلیدواژه‌ها = ورشکستگی فرامرزی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی

دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-162

مجید سربازیان؛ عبدالرضا صادقی


2. بررسی مسائل حقوقی ورشکستگی بانکهای چندملیتی

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-126

محمود باقری؛ محمد سجاد توسلی