کلیدواژه‌ها = معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
1. توسعه مفهوم سرمایه: نقطه عزیمت تعاملات معاهدات سرمایه‌گذاری با حقوق مالکیت فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

مرتضی اسدلو


2. مفهوم سرمایه‌گذاری در رویه داوری مرکز حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی (ایکسید)

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-108

سید‌نصرالله ابراهیمی؛ سجاد سلطان زاده


3. شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 259-288

حسین پیران