کلیدواژه‌ها = معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
تعداد مقالات: 3
1. توسعه در مفهوم سرمایه:نقطه عزیمت تعاملات معاهدات سرمایه‌گذاری با حقوق مالکیت فکری

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 227-250

مرتضی اسدلو


2. مفهوم سرمایه‌گذاری در رویه داوری مرکز حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی (ایکسید)

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-108

سید‌نصرالله ابراهیمی؛ سجاد سلطان زاده


3. شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 259-288

حسین پیران