کلیدواژه‌ها = حقوق بین الملل بشردوستانه
تعداد مقالات: 2
1. رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی ربات های نظامی خود فرمان و مسوولیت ناشی از اقدامات آن ها

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-84

10.22066/cilamag.2018.31884

امیرحسین رنجبریان؛ وحید بذّار


2. مسئولیت بین المللی دولتهای ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تحلیلی اجمالی از بحران سوریه)

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-96

10.22066/cilamag.2013.15825

علی توکلی طبسی؛ فرنگیس منصوری؛ محمدتقی رضایی؛ توکل حبیب زاده