کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل عام
تعداد مقالات: 2
1. اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت در نظام حقوقی بین‌المللی

دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1391، صفحه 8-34

عباسعلی کدخدایی؛ عبدالله عابدینی


2. محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-58

منصور فرخ سیری