کلیدواژه‌ها = شورشیان
تعداد مقالات: 3
1. مسئولیت بین المللی اقدامات داعش در عراق

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 281-309

10.22066/cilamag.2019.83783.1478

حجت سلیمی ترکمانی


2. تعمیم نظام مسئولیت بین‌المللی به بازیگران غیردولتی با تأکید بر جدایی‌طلبان

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 53-83

10.22066/cilamag.2011.16891

سید قاسم زمانی؛ سید یاسر ضیایی


3. تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 167-190

10.22066/cilamag.2010.17279

یاسر ضیایی