کلیدواژه‌ها = رشوه
تعداد مقالات: 1
1. فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون‌رفت

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 235-264

10.22066/cilamag.2011.16961

عبدالرحمن افضلی