کلیدواژه‌ها = مقرره رم 2
تعداد مقالات: 2
1. تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی در مقرره رم 2 اتحادیه اروپا

دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 287-314

10.22066/cilamag.2015.18540

همایون مافی


2. اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 13-54

10.22066/cilamag.2011.17162

حمید‌رضا نیکبخت؛ علی‌اصغر عیوض‌پور