کلیدواژه‌ها = مذاکره و تشکیل قراردادها
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن‌نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 61-90

یحیی ابراهیمی