کلیدواژه‌ها = مخاصمه مسلحانه
تعداد مقالات: 2
1. مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطه کنترل

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 149-161

10.22066/cilamag.2009.17373

پوریا عسکری


2. جنگ علیه حقوق جنگ: ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین‌الملل بشردوستانه

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 99-125

10.22066/cilamag.2009.17371

حوریه حسینی اکبرنژاد