کلیدواژه‌ها = شرط حاکمیت قانون خاص
تعداد مقالات: 1
1. شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 259-288

حسین پیران