کلیدواژه‌ها = محدودیتهای قانونی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 243-295

10.22066/cilamag.2007.17716

محمد رضا صابر