کلیدواژه‌ها = تعهدات غیر‌قراردادی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی در مقرره رم 2 اتحادیه اروپا

دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 287-314

10.22066/cilamag.2015.18540

همایون مافی