کلیدواژه‌ها = خوانده
تعداد مقالات: 1
1. حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر، با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 185-210

مسعود راعی؛ کاوه موسوی