کلیدواژه‌ها = کثرت
تعداد مقالات: 2
1. رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن‌ها با حقوق بین‌الملل عام

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 207-231

10.22066/cilamag.2010.17281

حجت سلیمی ترکمانی


2. تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین‌الملل

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-60

10.22066/cilamag.2009.17284

آرامش شهبازی