دوره و شماره: دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-290 
7. تغییرات جوی:تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی

صفحه 167-194

سیدفضل‌الله موسوی؛ معصومه سادات میرمحمدی


10. حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی در نظام جهانی مالکیت فکری

صفحه 233-262

احمد مؤمنی‌راد؛ علی شهاب‌الدین؛ ناصر عزیزی