نویسنده = آنتونیو کاسسه
تعداد مقالات: 3
1. حمله به مرکز تجارت جهانی و فروپاشی برخی از بنیادهای اساسی حقوق بین‌الملل

دوره 19، شماره های 26-27، پاییز و زمستان 1380، صفحه 131-146

10.22066/cilamag.2002.18074

آنتونیو کاسسه؛ مترجم: محمد جواد میرفخرایی


2. ابراهیم و آنتیگون و تعارض میان ضرورتها

دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1374، صفحه 145-206

10.22066/cilamag.1995.18296

آنتونیو کاسسه؛ مرتضی کلانتریان


3. صبرا و شتیلا

دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1372، صفحه 97-116

10.22066/cilamag.1993.18305

آنتونیو کاسسه؛ مرتضی کلانتریان