نویسنده = محمد رضا ضیائی بیگدلی
تعداد مقالات: 2
1. توزیع جبران خسارت در وضعیت مسؤولیت مشترک بین المللی

دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1399، صفحه 29-50

10.22066/cilamag.2020.113672.1780

محمد رضا ضیائی بیگدلی؛ نسرین ترازی


2. نظریه‌های متابعت دولت‌ها از حقوق بین‌الملل از منظر اقناع

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-34

10.22066/cilamag.2019.35076

محمد رضا ضیائی بیگدلی؛ حسن باقرزاده