کلیدواژه‌ها = میراث فرهنگی سوریه
تعداد مقالات: 1
1. تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین‌الملل

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-184

پوریا عسکری؛ حمید مسعودی کوشک