کلیدواژه‌ها = اسناد بین‌المللی
1. بررسی تطبیقی حقوق کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 237-267

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی


2. نگرشی تحلیلی و انتقادی به اسناد بین‌المللی نظام مسئولیت و جبران خسارت در آلودگی‌های نفتی ناشی از حمل‌ونقل دریایی

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-113

حسن بادینی؛ محمود جعفری چالشتری


3. جرم‌انگاری خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-146

روناک خاک